Hiển thị một kết quả duy nhất

-46%

ĐÈN LED NỘI THẤT TRONG NHÀ (IN DOOR)

Bộ đèn tuýp LED T5 hắt trần 12W-0,9m – FSL

125.000  67.000 
-47%

ĐÈN LED NỘI THẤT TRONG NHÀ (IN DOOR)

Bộ đèn tuýp LED T5 hắt trần 16W-1,2m – FSL

144.000  77.000 
-47%

ĐÈN LED NỘI THẤT TRONG NHÀ (IN DOOR)

Bộ đèn tuýp LED T5 hắt trần 4W-0,3m – FSL

88.000  47.000 
-46%

ĐÈN LED NỘI THẤT TRONG NHÀ (IN DOOR)

Bộ đèn tuýp LED T5 hắt trần 8W-0,6m – FSL

108.000  58.000 
-35%
100.000  65.000 
-36%
125.000  80.000 
-36%
155.000  99.000 
-36%
180.000  115.000 
-31%

ĐÈN LED NỘI THẤT TRONG NHÀ (IN DOOR)

Đèn tuýp LED T5 thân nhựa PVC 12W 0,9m – Kosoom

131.000  91.000 
-31%

ĐÈN LED NỘI THẤT TRONG NHÀ (IN DOOR)

Đèn tuýp LED T5 thân nhựa PVC 16W 1,2m – Kosoom

144.000  100.000 
-34%

ĐÈN LED NỘI THẤT TRONG NHÀ (IN DOOR)

Đèn tuýp LED T5 thân nhựa PVC 4W 0,3m – Kosoom

98.000  65.000 
-31%

ĐÈN LED NỘI THẤT TRONG NHÀ (IN DOOR)

Đèn tuýp LED T5 thân nhựa PVC 8W 0,6m – Kosoom

124.000  86.000 
-40%
138.000  83.000 
-40%
182.000  109.000